ESV SERWIS SP. Z O.O. jest dynamicznie rozwijającą się firmą działającą w sektorze energetycznym wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej ESV. Spółkę tworzą ludzie otwarci na współpracę, zorientowani na wzajemny szacunek, osiąganie ambitnych celów oraz chęć ciągłego doskonalenia.

Zatem jeśli jesteś gotowy, aby zrobić krok do przodu i chcesz współuczestniczyć w rozwoju naszej firmy, przyłącz się do naszego zespołu i aplikuj na stanowisko:

Inżynier Utrzymania Ruchu (Automatyk)

Miejsce pracy: Wrocław

Cel jaki ma być realizowany na danym stanowisku:

Praca w dziale Utrzymania Ruchu odpowiedzialnego za zapewnienie ciągłości działania urządzeń, maszyn i instalacji produkcyjnych Naszych klientów. Sprawowanie nadzoru nad sprawnym funkcjonowaniem parku maszynowego.

Twoja praca będzie polegała na:

 • planowaniu, organizowaniu i nadzorze nad realizacją harmonogramów przeglądów technicznych i remontów w zakresie elektryki, automatyki,
 • koordynacji prac zespołu technicznego odpowiedzialnego za utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń,
 • diagnozowaniu usterek i analizie ich przyczyn w celu minimalizacji kosztów zatrzymań i napraw,
 • wdrażaniu nowych systemów oraz optymalizacji istniejących rozwiązań w obszarze automatyki, wdrażaniu rozwiązań podnoszących dostępność maszyn i urządzeń oraz bezpieczeństwo ich użytkowania,
 • koordynowaniu, kontroli pracy zewnętrznych serwisów oraz podwykonawców.

Zainteresujemy się Tobą jeżeli posiadasz:

 • wykształcenie wyższe techniczne w zakresie automatyki lub elektromechaniki,
 • uprawnienia elektroenergetyczne (SEP) z zakresu eksploatacji do 1kV,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku oraz w pracach instalacyjnych i uruchomieniach systemów automatyki przemysłowej,
 • bardzo dobrą znajomość schematów elektrycznych, pneumatycznych i rysunku technicznego,
 • znajomość technologii automatyki i robotyki przemysłowej,
 • samodzielność, kreatywność oraz zaangażowanie i wysoka motywacja do pracy.

Dodatkowym atutem będą:

 • uprawnienia elektroenergetyczne (SEP) z zakresu dozoru do 1kV,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na komunikację z zagranicznymi współpracownikami, serwisami oraz czytanie dokumentacji technicznej,
 • wysoko rozwinięte umiejętności rozwiązywania problemów oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań,
 • Znajomość obsługi, programowania i diagnostyki sterowników PLC firmy Mitsubishi.

Co oferujemy Pracownikom:

            

 

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie ofert do dnia 30.06.2024 r. na adres e-mail: praca@esv.pl l

Nadesłanych ofert nie zwracamy, skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Nasz proces rekrutacji

 

Przesłanie aplikacji

Na tym etapie przygotuj i prześlij  dokumenty, niezbędne do aplikowania. Kluczowe jest CV - z przyjemnością przeczytamy aplikację dostosowaną do profilu stanowiska na jakie aplikujesz. Wykaż zaangażowanie, przedstaw zakres obowiązków, czym się zajmowałeś/aś.

 

Rozmowa i spotkanie rekrutacyjne

Na tym etapie weryfikujemy przesłane dokumenty pod kątem oczekiwań na stanowisku. W miarę potrzeb kontaktujemy się telefonicznie, żeby wstępnie zweryfikować doświadczenie, umiejętności, czy kwestie związane z motywacja i oczekiwaniami finansowymi, także prowadzimy spotkania rekrutacyjne.

 

Informacja zwrotna

Na tym etapie przekazywana jest informacja zwrotna o zakończeniu procesu rekrutacyjnego, a wybranemu kandydatowi przedstawiana jest oferta.

 

Zatrudnienie i adaptacja

Na tym etapie dopełniamy wszystkich formalności, a po rozpoczęciu pracy przeprowadzamy proces adaptacji. Wiemy, jak ważne dla nowych pracowników są pierwsze dni w organizacji, dlatego koncentrujemy się na tym aby osoba dołączająca do zespołu poczuła się częścią firmy.

Administratorem Danych Osobowych jest ESV SERWIS Sp. Z O.O.. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Fabrycznej 16B Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych dla Kandydatów na pracowników i współpracowników

Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez ESV Serwis sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania”.