Szanowni Państwo,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie „Dostawy złącz kablowych nN” wg SIWZ nr 2024/04/03/DTI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: bernadetta.wanat@esv.pl, wojciech.gancarz@esv.pl w terminie do 22.04.2024r do godziny 14.00.

Wyjaśnień w godz. 09.00-14.00 udziela:

Bernadetta Wanat-Zielińska
tel. 502-233-489

OGŁOSZONE PRZETARGI