W związku ze zmianami ustawowymi w zakresie naliczania podatku VAT i akcyzowego konsumenci w gospodarstwach domowych korzystający z sześciomiesięcznego okresu rozliczeniowego nie będa mieli dołączonego do faktury rozliczeniowej za II półrocze 2021 planu prognozowego płatności na I półrocze 2022. Odbiorcy ci rozliczani będą w I półroczu 2022 w okresach miesięcznych, na podstawie rzeczywistych odczytów liczników energii elektrycznej, z zachowaniem taryfowych stawek opłat zatwierdzonych dla rozliczeń sześciomięsięcznych.

Chcesz poznać ofertę?

Skontaktuj się z nami za pomocą Formularza.