Z dniem 1.01.2023 utworzona została GRUPA VAT ESV, której celem jest usprawnienie i uproszczenie procesu obsługi faktur VAT w spółkach Grupy Kapitałowej ESV.

Czytaj więcej

Od dnia 1.01.2023 zmianie ulega okres agregowania zużycia dla wyznaczenia opłaty mocowej z miesięcznego na dekadowy.

Ponadto Prezes Urzędu Regulacji Energetyki skorygował stawki tej opłaty obowiązujące na rok 2023 r.

 

 

 

 

Czytaj więcej