Szanowni Państwo,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na prace budowy przyłącza elektroenergetycznego dla zasilania budynku przy ul. Grabskiego w Siechnicach. dz. nr 747 AM-1 wg SIWZ nr 2023/02/02/DGI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: bernadetta.wanat@esv.pl oraz krystian.jaroch@esv.pl w terminie do 10.02.2023r do godziny 14.00.

Wyjaśnień w godz. 9.00-14.00 udziela:


Krystian Jaroch
Tel. 518 276 651

e-mail: krystian.jaroch@esv.pl

OGŁOSZONE PRZETARGI