Szanowni Państwo,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie „Projekt budowy zasilania komory cieplnej pompowni zlokalizowanej na dz. nr 111/41 w Siechnicach” wg zapytania ofertowego nr 2022/12/06/DGI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: pawel.mondrzejewski@esv.pl w terminie do 30.12.2022r do godziny 12.00.

Wyjaśnień w godz. 09.00-15.00 udziela:

Paweł Mondrzejewski

Tel. 518 276 676

OGŁOSZONE PRZETARGI