Szanowni Państwo,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie „Na projekt budowy zasilania budynku magazynowego zlokalizowanego na dz. nr 950 w Godzikowicach” wg zapytania ofertowego nr 2022/12/05/DGI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: pawel.mondrzejewski@esv.pl w terminie do 21.12.2022r do godziny 14.00.

Wyjaśnień w godz. 09.00-15.00 udziela:

Paweł Mondrzejewski

Tel. 518 276 676

OGŁOSZONE PRZETARGI