Szanowni Państwo,

ESV Metalchem zaprasza do złożenia ofert na „prace budowlano-montażowe dotyczące przyłącza kablowego nN dla zasilania obiektu, usytuowanego na dz. nr 18/23 w Nysie wg zapytania ofertowego nr 2022/12/02/DGI”.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: aleksander.szczyglo@esv.pl oraz bernadetta.wanat@esv.pl w terminie do 02.01.2023r do godziny 12.00.

 

 

 

 

OGŁOSZONE PRZETARGI