Szanowni Państwo,

ESV Metalchem zaprasza do złożenia ofert na „Dostawę złącza kablowego nN ZK3a-1P wg zapytania ofertowego nr 2022/12/04/DGI”.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: aleksander.szczyglo@esv.pl oraz bernadetta.wanat@esv.pl w terminie do 30.12.2022r do godziny 12.00.

Wyjaśnień w godz. 09.00-14.00 udziela:

Aleksander Szczygło

Tel. 508 240 678

e-mail: aleksander.szczyglo@esv.pl

OGŁOSZONE PRZETARGI