Szanowni Państwo,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie „Dostawa złącz kablowych nN” wg zapytania ofertowego Zapytania Ofertowego nr 2023/01/08/DGI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: krystian.jaroch@esv.pl w terminie do 25.01.2023r do godziny 13.00.

Wyjaśnień w godz. 09.00-14.00 udziela:

Krystian Jaroch

OGŁOSZONE PRZETARGI